Starosta obce Svinaře oznamuje II. kolo volby prezidenta se koná v pátek 26.1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a následně v sobotu 27.1. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin ve volební místnosti Obecního úřadu Svinaře (Obecní 42).

Voliči bude umožněné hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči obdrží hlasovaní lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.