Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/115 v obci Svinaře, ul. Řevnická – v místě dle schématické mapky – z důvodu uložení inženýrských sítí do komunikace na silnici II/115 v obci Svinaře.

Komunikace: silnice II/115, Svinaře, ul. Řevnická
Termín: od 12.9. 2019 do 17.9. 2019
(termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání (příp. uzavírky) silnice (místní komunikace)

Verejna vyhlaska – opatreni obecne povahy na silnici II_115 (.pdf, 767 kB)