V současné době se chystá v našem okolí několik uzavírek a s tím spojené objížďky. Dokonce jedna objížďka objížďky!

1/ uzavírka Řevnice – Zadní Třebaň
Městský úřad Černošice , odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací povoluje úplnou uzavírku v Řevnicích komunikace: sil. III/11517 – ul. Komenského, Třebáňská z důvodů rekonstrukce dešťové kanalizace a oprava povrchu vozovky v úsekuod ul. U Prodejny směrem na Zadní Třebaň v délce cca 730 m
termín : od 25. 3. 2019 do 7. 7. 2019
Stavba bude realizována po úsecích s posunem pracovního místa. Objízdná trasa pro osobní dopravu do 3,5t z Řevnic po sil. II/115 do Svinař – dále po III/11522, III/11519 a III/11517 do Zadní Třebaně a opačně. Pro nákladní dopravu nad 3,5t z Řevnic po sil. II/115 do Svinař – dále po III/11522, III/11517 do Zadní Třebaně a opačně. 
V případě, že bude MěÚ Beroun povolena od 1.4. 2019 uzavírka mostu na sil. III/11522 v obci Svinaře (již povoleno, tzn platí objížďka objížďky), budou objízdné trasy prodlouženy dle stanoveného vedení objízdných tras pro uzavírku mostu na sil. III/11522. 

Uzavírka Řevnice – Zadní Třebaň od 25.3.2019 do 7.7.2019 (.pdf, 2 MB)

2/ uzavírka mostu ve Svinařích
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu rekonstrukce mostu čv.č. 11522-1 v obci Svinaře a s touto stavbou spojené uzavírky silnice III/11522.
termín: ZMĚNA OD 15. 4. 2019 – 30. 9. 2019

Uzavírka Svinaře od 1.4.2019 do 30.9.2019 (.pdf, 1 MB)

3/ uzavírka železničních přejezdů Běleč
V dubnu je plánovaná také oprava železničních přejezdů na trati Liteň – Zadní Třebaň. Termín uzavírky přejezdu P572 je 1. 4. – 24. 4. 2019 (MK Za Tratí), termín uzavírky přejezdu P573 pak od 8. 4. do 24. 4. 2019 (silnice III/11520).

Uzavírka přejezdu (.pdf., 2 MB)