Obnovujeme křeslo pro hosta v klubu Sokolů na kurtech ve Svinařích! Pro začátek Vás zveme na promítání autorského filmu a besedu s Ondrou Hovorkou a dalšími účastníky výpravy po Jižní Americe a hlavně o výstupu na nejvyšší horu Ameriky – Aconcaguu (6959 m.n.m). 

Projekce a „Křeslo“ začíná v sobotu 15.7. 2017 v 18 hodin. Garantujeme účast nejméně 4 Vám dobře známých účastníků výpravy :-)