Správní rada společnosti Atelier Svatopluk, o.p.s. vyhlašuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE/ŘEDITELKY ATELIERU SVATOPLUK, O.P.S. Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 11.04.2017, 14:00 hod. na adresu Náměstí 71, Liteň 267 27. Obálku označte heslem: ,,Konkurz AS – neotvírat“

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE/ŘEDITELKY ATELIERU SVATOPLUK,O.P.S. (.pdf, 48 kB)