Obec Svinaře vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Svinaře, okres Beroun.

Místo a lhůta pro podání přihlášky:
Obec Svinaře, Obecní 42,267 28 Svinaře, termínu do 10. 5. 2018 do 15:00 hod. Zalepenou obálku označte slovy: ,,Konkurs MŠ Svinaře 2018 -neotvírat

Obsah celého oznámení:
Konkursní řízení na místo ředitele_ky mateřské školy svinaře (156 kB, pdf)