Mimořádná veterinární opatření

Kudykam:://Mimořádná veterinární opatření

Mimořádná veterinární opatření

Prosím čtěte pozorně následující upozornění.
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy: Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Hlásná Třebáň č.k.ú. 638901.

Celé znění dokumentu Nařízení státní veterinární správy 5 2 2017 (.pdf, 623 kB)

Mapa ochranného pásma (.pdf, 129 kB)

Sčítací list – drobnochovu 2017 (.doc, 101 kB)

By | 2017-02-07T11:10:16+00:00 7. Únor, 2017|Obec|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádná veterinární opatření