Nařízení Státní veterinární správy

Kudykam:://Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto mění
mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/017216-S ze dne 5.2.2017, (dále jen „MVO“), která byla vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N8 v k.ú. 638901 – Hlásná Třebáň, okr. Beroun ve Středočeském kraji takto:

Čl. 1  
Katastrální území uvedená v čl. 1 bod. 1) MVO
85232 Běleč u Litně
663719 Budňany
638901 Hlásná Třebaň
680761 Lety u Dobřichovic
699306 Mořina
699322 Mořinka
663743 Poučník
745375 Řevnice
760790 Svinaře
789593 Zadní Třebaň
se vyjímají z ochranného pásma a nově se zařazují do pásma dozoru.

Čl. 2
V ostatních částech zůstává MVO nezměněno.

Čl. 3
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

Nařízení Veterinární správy – změna z ochranného pásma na pásmo dozoru

By | 2017-03-02T13:23:51+00:00 2. Březen, 2017|Obec|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nařízení Státní veterinární správy