Z důvodu nedostatečného množství vody v Žábě se ruší letošní Neckyáda.