Svinařský zámek

Kudykam:://Svinařský zámek
Svinařský zámek 2018-07-17T13:42:22+00:00

Areál zámku Svinaře i přes probíhající rekonstrukci nabízí zajímavé interiéry a nádherný zámecký park pro Vaše významné životní okamžiky, odpočinek, výlet i kulturní zážitky. Budeme se těšit na Vaše zážitky spojené s využitím areálu, na Vaši návštěvu, rodinné oslavy, akce anebo jen na Vaši podporu a prosté sympatie.

Jiří Nosek, majitel zámku

Bistro & Kavárna

Svatby a oslavy 

Historie

zamekNa místě zámku stávala tvrz, jejíž vznik lze předpokládat již v první polovině 14. století. Tvrz sloužila majitelům do počátku 16. století, kdy vzhledem k tomu, že majitelé Svinař žili jinde, přestala být využívána. V roce 1766 nechal Antonín Maschek z Maasburgu vystavět v poplužním dvoře zámek a rozsáhlou zahradu s parkem. Zámek je obvyklá patrová budova o rozměrech 24 x 12 metrů o sedmi osách, jejíž střední trojosý rizalit v západním průčelí ji o patro převyšoval. Nad střechou se tyčí polygonální věžička se stanovou stříškou s korouhví, která má nápis „AMV1766“. Ze dvora je hlavní vchod, nad kterým je erb stavebníka zámku. Takto zůstal zámek až do závěru 19. století. Poté noví majitelé Bachofenové z Echtu provedli určité stavební úpravy. Jižním směrem přistavili 7 metrů dlouhou přístavbu a na jejím jihozápadním nároží vznikl osmiboký arkýř se stanovou stříškou. Nad ní se tyčí (stejně jako na hlavní věžičce) ozdobná korouhev s nápisem „BzE1890“, což značí dobu výstavby. Na straně severní byla přistavěna patrová obdélníková budova. Od strany západní tj. od parku, lze do ní vstoupit dvěma oblouky arkády. Nad arkádou je umístěn erb rodiny Bachofenů. Tato přístavba sloužila k provozním účelům. Byla zde umístěna přípravna a kuchyně z níž vedl ruční nákladní výtah a také pomocné schodiště do patra. Z doby těchto přestaveb je i fasáda, která dala zámku podobu, tak jak ji známe do současnosti.

zamek2Dalšími majiteli svinařského zámku se židovská rodina Kahlerů. Za dob jejich držení tohoto majetku nedošlo k žádné významné stavební úpravě. V roce 1938 byla tato rodina nucena uprchnout před nastávající nacistickou okupací Československa. Zámek s celým majetkem byl v držení pražského gestapa.

Po válce byl veškerý majetek zabaven vítěznou mocností a předán do správy českého státu.

Po provedení přídělů v roce 1950, připadl zámek Cementárnám v Berouně a nastala nejsmutnější etapa v jeho historii. Zámecká budova byla předělána na byty a hospodářský dvůr používalo družstvo a později státní statky k zemědělské výrobě. Do údržby a oprav peníze neplynuly a nastalo pozvolné chátrání.

V roce 2003 koupil zámek Ing. Jiří Nosek, který zahájil rekonstrukci objektu. Více informací na adrese: www.svinare.com