Veřejná kaple sv. Václava ve Svinařích

Kudykam:://Veřejná kaple sv. Václava ve Svinařích
Veřejná kaple sv. Václava ve Svinařích 2015-04-22T22:37:14+00:00

Byla postavena v roce 1901 dle plánu stavitele Antonína Fischera z Litně v náhradu za kapli sv. Kříže v zámku Svinařském jež byla 5. června 1901 zrušení z důvodů vyhoření.  Kaple byla vysvěcena o sv. Václavu 28. září 1901. Dne 28. května 1902 bylo dovoleno udržovati a obnovovati v kapli nejsvatější svátost oltářní. Obec se zavázala o kapli pečovati a udržovati jí.

Historie sv. Václava

28. září je výroční den úmrtí Václava I., 9 českého knížete z rodu z rodu Přemyslovců, později svatořečeného vnuka svaté Ludmily. Svatý Václav byl zavražděn na pokyn staršího bratra Boleslava I. Ukrutného, který si tím otevřel cestu na knížecí stolec.

28. záři je Dnem české státnosti a na tento připadá i Svinařské posvícení.