Pro příjem elektronických podání slouží e-mailová adresa elektronické podatelny: ou@svinare.cz. Nutnou podmínkou zaslání elektronického podání je zaručený elektronický podpis od tuzemské certifikační autority.

Elektronické podání je možné doručit také prostřednictvím ISDS (datová schránka) na adresu OÚ Svinaře: niibhcr.

Osobní a poštovní doručení

Doručení elektronických dokumentů na technických nosičích (flashdisk, přenosný USB disk, nepřepisovatelné CD/DVD) je možné osobně nebo poštou na adrese OÚ každou středu od 17:00 do 19:00 hodin.

Obecní úřad Svinaře
Obecní 42
267 28 Svinaře

Technická specifikace

Elektronické dokumenty doručené na technických nosičích, jsou přijímány ve formátech: PDF, DOC, DOCX, XLS, RTF, ODT, PNG, JPG.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně e-podatelny, zašlete svůj dotaz na ou@svinare.cz  nebo na poštovní adresu OÚ.