Důležité zákony

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
zák. č. 256/1992 Sb. ochraně osobních údajů
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Místní vyhlášky

OOP omezení užívání pitné vody Svinaře. (.pdf, 233 kB)
OZV č. 1_2016 – noční klid platná od 3.1.2017 (.pdf, 143 kB)
OZV č. 1_2015 o systému likvidace odpadů (.pdf, 391 kB)
Vyhláška č. 3/2005 o provozování veřejného pohřebiště (.doc) – účinnost od 15.7. 2005
Vyhláška č. 2/2005 o společném školském obvodě (.doc) – účinnost od 15.7. 2005
Vyhláška č. 1/2005 o veřejném pořádku (.doc) – účinnost od 11.5. 2005
Opatření č. 1/2003 o podmínkách dod. napojení na plyn (.doc) – účinnost od 3.1. 2004
Vyhláška č. 02/1999 o změně místních poplatků (.doc) – účinnost od 15.9. 1999
Vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích (.doc) – účinnost od 1.1. 1998
Vyhláška č. 01/1994 o stanovení koeficientu pro daň z nemovitosti (.doc) – účinnost od 1.2. 1994
Vyhláška č. 01/1992 o místním poplatku za rekreační pobyt (.doc) – účinnost od 15.5. 1992