112 Mezinárodní tísňová linka – telefonní centrum tísňového volání.
150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie

Transhospital Řevnice – 257 721 777, www.transhospital.cz

Havárie vody724 005 900

Havárie plyn1239

Havárie elektřina840 850 860

Fekální vůz:
Milan Hlavatý, Zadní třebaň – 602 357 052
Jiří Buchal, Řevnice -603 722 800
Antonín Lis, Liteň – 603 439 480

Zámečník:
zámečnictví Fábera, Radotín jen v pracovní době – 800 102 100