Svoz komunálního odpadu, plastu, papíru, skla textilu, kovů a nebezpečného odpadu v roce 2017

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu, plastu, papíru, skla textilu, kovů a nebezpečného odpadu v roce 2017 musí být uhrazen do 31. března 2017.

Termíny vývozů

Komunální odpad
Svinaře, Halouny – každý pátek
Lhotka, Bílý Kámen – každou středu

BIO popelnice – každý lichý čtvrtek (duben – listopad), počínaje 6.4.2017

Systém a četnost svozu v roce 2017

(oproti 2016 se nenavyšuje a nemění)

typ svozu „A“ – týdenní svoz, nádoba 110l (120l)    1300,- Kč
typ svozu „B“ – 14 denní svoz, nádoba 110l (120l)    1000,- Kč
typ svozu „C“ – týdenní svoz, nádoba 240l    2200,- Kč
typ svozu „D“ – 14 denní svoz, nádoba 240l    2000,- Kč
typ svozu „E“ – týdenní svoz kontejneru 1100l, chatové oblasti, chataři, chalupáři    1000,- Kč
Možnosti platby:
  • hotově v pokladně obecního úřadu
  • převodem na bankovní účet vedený u KB Beroun
    číslo účtu – 5928131/0100
    VS pro Svinaře – 1xxx17
    VS pro Halouny – 2xxx17
    VS pro Lhotku-Bílý Kámen – 3xxx17

namísto xxx uveďte popisné nebo evidenční číslo nemovitosti.

Po úhradě obdržíte samolepku s typem svozu. Od dubna 2017 se neoznačené nádoby nebudou vyvážet! Tráva, větve, stavební suť, železo, pneumatiky, zbytky aut a nábytek do popelnic nebo kontejnerů nepatří!

Termín svozu nebezpečného odpadu proběhne 2x za rok. S jeho termínem budete včas seznámeni.

Kdo poplatek platí a kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí „Prohlášení plátce poplatku“, vyplněné na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

Kam se obrátit

V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti kontaktujte Obecní úřad.