Firma AVE upozorňuje, že popelnice na TKO i BIO musí být připraveny před nemovitostí do 6:00 hodin. Jinak nemohou zaručit, že popelnice bude vyvezena.
Svoz komunálního odpadu, plastu, papíru, skla textilu, kovů a nebezpečného odpadu v roce 2019

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu, plastu, papíru, skla textilu, kovů a nebezpečného odpadu v roce 2019 musí být uhrazen do 31. března 2019.

Termíny vývozů

Komunální odpad
Svinaře, Halouny – každý pátek
Lhotka, Bílý Kámen – každou středu

BIO popelnice – od 28.3. 2019 a poté každý lichý týden
nádoba 120l – 449,- Kč
nádoba 240l – 585,- Kč

Systém a četnost svozu v roce 2019

(oproti minulým rokům se nenavyšuje a nemění)

typ svozu „A“ – týdenní svoz, nádoba 110l (120l)   1300,- Kč
typ svozu „B“ – 14 denní svoz, nádoba 110l (120l)   1000,- Kč
typ svozu „C“ – týdenní svoz, nádoba 240l   2200,- Kč
typ svozu „D“ – 14 denní svoz, nádoba 240l   2000,- Kč
typ svozu „E“ – týdenní svoz kontejneru 1100l, chatové oblasti, chataři, chalupáři   1000,- Kč
Možnosti platby:
  • hotově v pokladně obecního úřadu každou středu od 17 -19 hodin nebo po telefonické dohodě s účetní kdykoliv v týdnu
  • převodem na bankovní účet
    číslo účtu – 4256116339/0800 (pozor, změna účtu!!)
    VS pro Svinaře – 1xxx19
    VS pro Halouny – 2xxx19
    VS pro Lhotku-Bílý Kámen – 3xxx19

namísto xxx uveďte popisné nebo evidenční číslo nemovitosti. 

Do poznámky uveďte příjmení majitele nemovitosti.

Po úhradě obdržíte samolepku s typem svozu. Od dubna 2019 se neoznačené nádoby nebudou vyvážet! Tráva, větve, stavební suť, železo, pneumatiky, zbytky aut a nábytek do popelnic nebo kontejnerů nepatří!

Termín svozu nebezpečného odpadu proběhne 2x za rok. S jeho termínem budete včas seznámeni.

Kdo poplatek platí a kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí „Prohlášení plátce poplatku“, vyplněné na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

Kam se obrátit

V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti kontaktujte Obecní úřad.