V úterý 25. 06. 2019 (07:50 – 17:40 hod) je plánována odstávka dodávky elektřiny č. 110060653936 ve Svinařích. Týká se ulic:
ul. Dlážděná
ul. Západní
ul. Zelená Hora
ul. K Lípě
ul. Kytínská
ul. Za Humny
ul. Šípková
ul. Jetelová
ul. Řevnická – k mostu
ul. Obecní

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.