V rámci ochrany veřejného zdraví zpřísňujeme hygienické podmínky a upozorňujeme rodiče, že nebudeme do školky přijímat jakkoliv nemocné či nachlazené děti.

Dále prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma.

Prosíme zejména rodiče na rodičovské dovolené, rodiče pracující z domova nebo rodiče, kteří jsou schopni zajistit hlídání svých dětí, aby je nechali doma a neposílali je do kolektivu – jde o opatření zamezující šíření koronaviru.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy průběžně publikuje důležité informace k omezení provozu škol a školských zařízení , karanténním opatřením ve vztahu k dětem, žákům a zaměstnancům školy. Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotníctví krajské hygienické stanice.

.