Přechodná úprava provozu

Kudykam::/, Obec/Přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend stanovuje PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na silnici III/11519 – mezi obcemi Svinaře a Zadní Třebaň – částečné uzavírky silnice, překopu silnice po polovinách vozovky za účelem uložení kanalizačního potrubí k ČOV.

Dopravní značení bude upraveno v souladu se schéma C/4 (včetně doplnění dopravního značení v odsouhlaseném schéma) Technických podmínek 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (3. vydání)“.

Komunikace: silnici III/11519
Termín: od 8:00h dne 21.4.2016 do 15:00h dne22.4.2016
Podmínky realizace: Vždy zůstane průjezdný profil komunikace o šířce min. 3,0 m. Délka pracovního místa nepřesáhne 50m.

Uzávěra Svinaře-Třebáň
Schéma pro označení pracovních míst

By | 2016-04-19T22:04:52+00:00 19. Duben, 2016|Kanalizace, ČOV, vodovod, Obec|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přechodná úprava provozu