Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: dne : 15.05.2017 od : 08:30 hod do : 15:15 hod.v lokalitě : Svinaře – část obce: Lhotka, Svinaře na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Lhotka
K Hájku 7, 10
K Višňovce 32
Lipová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27
Lomená 18
Souběžná 21
č.p.:/č.orient. bez ulic : 22, 34, 45, 48, 99, 124, 183/1, 255/29

část obce : Svinaře
Řevnická 26
č.p.:/č.orient. bez ulic : 101

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Preruseni dodávky elektriny (.pdf, 280 kB)