Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky. 

Starosta obce Svinaře podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek dne 20. října 2017 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 21. října 2017 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Místem konání voleb : ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecní úřad Svinaře, Obecní 42, pro voliče bydlící v obci Svinaře.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrskové volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny 20. – 21.10.2017 (.pdf, 115 kB)