V posledních dnech žije naší obcí téma Maracaná, tedy obnovení dnes již neexistujícího hřiště na Halounech. Snahou je vytvořit zde veřejný prostor určený nejen pro hry, ale hlavně setkávání a odpočinek. Jeho součástí je v duchu místní tradice míčový herní prostor, doplněný o několik herních prvků pro děti i odrostlé, dále o altán i ohniště. Vznikne tak neomezeně přístupný, plnohodnotný, venkovní prostor pro setkávání lidí napříč generacemi.

Dne 31.5. byla na místo svolána Živým spolkem veřejná diskuse nad rozvojem daného prostoru. Z návrhů občanů, kteří se sešli, bylo vypracováno shrnutí Maracana – více než hřiště – místo pro setkávání více generací.

Dne 14.6. byl tento dokument předán na veřejném zasedání zastupitelům.

Dne 18.6. zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj výsledky hodnocení podaných žádostí o dotace:
1/ Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku v obci Svinaře – Halouny (Maracaná) – dotace nebyla přidělena. Jsme v náhradním pořadí na 54 místě.
2/ Oprava 3 autobusových zastávek v obci Svinaře – dotace nebyla přidělena. Jsme v náhradním pořadí na 1 místě.   
3/ Rekonstrukce části místní komunikace v obci Svinaře – Lhotka vč. odvodnění – dotace byla přidělena.

Realizace prvních dvou zmíněných dotací se odkládá o rok, kdy bude obec o poskytnutí financí žádat znovu.