Průjezd ulicí Halounská

Kudykam:://Průjezd ulicí Halounská

Průjezd ulicí Halounská

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, obdržel dne 1.9.2017 žádost od
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ s.r.o., Luční 111, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 24535030, v zastoupení
ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, (dále jen „žadatel“) o povolení
zvláštního užívání a částečnou uzavírku levého jízdního pruhu silnice III/11521, v k.ú.
Svinaře, v místě od křižovatky se silnicí II/115 na konec zastavěného území obce, ve směru na
obec Halouny, v délce cca. 250 m, z důvodu stavby „Splašková kanalizace Svinaře – 2. stavba“.
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s
rozšířenou působností podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákona o pozemních komunikacích“
příslušný rozhodovat ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, p o v o l u j e
žadateli podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvláštní užívání levého jízdního pruhu silnice
III/11521, v k.ú. Svinaře, v místě od křižovatky se silnicí II/115 na konec zastavěného území obce,
ve směru na obec Halouny, v délce cca. 250 m, z důvodu stavby „Splašková kanalizace Svinaře –
2. stavba“.

Práce budou provedeny: v době od 11.9.2017 do 31.10.2017.

Povolení k zvláštnímu užívání levého jízdního pruhu silnice ul Halounská (.pdf, 809 kB)

By | 2017-10-03T09:43:38+00:00 30. Září, 2017|Kanalizace, ČOV, vodovod|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průjezd ulicí Halounská