Dne 12.9. 2018 byl v kuchyni MŠ proveden odběr a následný rozbor pitné vody v obci Svinaře. Rozbor provedla firma GEMATEST spol. s r.o., Laboratoř analytické chemie Černošice.

Rozbor pitné vody 12. 9. 2018