Z důvodu stavby kanalizace v obci Svinaře bude v termínu od 1.9. do 20.12.2015 uzavřena část silnice Obecní a to od návsi ke křížku. Práce probíhají v celé šíři vozovky. Vjezdy do domů budou umožněny. V případě jakýchkoliv dotazů se lze obrátit na stavbyvedoucího pana Junka, telefon 736 480 688. Z výše uvedeného důvodu je nařízena objížďka silnice III/11522 v k.ú. Svinaře a to po silnicích II/115, III/11523 a III/11522.

Délka uzavírky je cca 610m.

Délka objížďky a objízdná trasa: cca. 4100 m, od uzavírky silnice III/11522 ve Svinařích v křižovatce se silnicí II/115, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí III/11523 v Hodyni, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí III/11522 a dále vpravo po této silnici k uzavírce.

Veškeré podrobné informace k uzavírce a objížďce najdete v dokumentu vydaného MěÚ Beroun, Odborem dopravy a správních agend – Povolení uzavírky od 1 9 2015 do 20 12 2015 – kanalizace a vodovod (.pdf).