Obecní úřad Svinaře upozorňuje všechny občany, že v sobotu 9. 11. 2019 se koná Svoz nebezpečného odpadu (barvy, obaly od barev a laků, zářivky, televizory, radia, lednice, akumulátory, obaly od sprejů, pneumatiky.…). Kontejner bude přistaven takto:
Halouny          8,30  –  8,40 u hřiště
Svinaře           8,45  –  9,15  u obchodu
Lhotka            9,20  –  9,30 u kontejnerů v zatáčce