Obecní úřad Svinaře upozorňuje

všechny občany, že v sobotu 7. 11. 2015 se koná Svoz nebezpečného odpadu
(barvy, obaly od barev a laků, zářivky, televizory, radia, lednice, akumulátory, obaly od sprejů, pneumatiky.…)

kontejner bude přistaven takto:
Halouny     8,30 – 8,45 u hřiště v chatách
Svinaře       8,50 – 9,15 u obchodu
Lhotka        9,20 – 9,30 u Rysů