Vážení občané, chataři a chalupáři

v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko vyhlašujeme na sobotu 18. dubna 2015 úklid starých skládek a ekologických zátěží na katastru naší obce. Prosíme Vás všechny, kterým není lhostejné jak vypadá okolí naší vesnice přijďte nám pomoc!!!! Sejdeme se ve Svinařích u tenisových kurtů a to v 8,00. Obecní úřad s pomocí svozové firmy AVE zajistí pytle na odpadky a lehké občerstvení. Vás prosíme o vlastní rukavice, chuť pomocí a dobrou náladu. Děkuji předem za hojnou účast. Vladimír Roztočil, starosta obce.