Uzavírka obcí Hodyně, Hatě

Kudykam:://Uzavírka obcí Hodyně, Hatě

Uzavírka obcí Hodyně, Hatě

Městský úřad Beroun odbor dopravy a správních agend obdržel dne 1.6.2018 žádost od EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ s.r.o., Luční 111, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 24535030, v zastoupení ADSUM s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 (dále jen žadatel) o povolení zvláštního užívání, úplnou uzavírku a nařízení objížďky silnice III/115, v intravilánu obcí Hodyně a Hatě, z důvodu dostavby kanalizace a kanalizačních přípojek.

Uzavírka silnice bude provedena v době od 20.6.2018 do 10.8.2018. V době od 18.00 hod do 08.00 hod. bude umožněn vjezd vozidlům BUS a dopravní obsluze. V té době budou výkopy zasypány.
– Celková délka uzavírky je cca 3,3 km.
– Délka objížďky pro vozidla do 3,5 t je cca 8,0 km a pro vozidla nad 3,5 t je cca 11,5 km.
– Autobusová doprava: z důvodu úplné uzavírky v obcích Hatě a Hodyně budou linky C15, C26, C45, C50, 470800 vedeny následovně:
  a) V časovém intervalu od 18 do 8 h. – beze změny, bude umožněn průjezd autobusů.
  b) V časovém intervalu od 8 do 18 h.
     a. Ve dnech školního vyučování – vybrané spoje budou zajíždět po silnici III/11523 do Hatí, kde se autobus otočí, a zastávka pro Hodyni bude v místě křižovatky silnic III/11523 a II/115.
     b. Mimo dny školního vyučování – spoje budou vedeny po objízdné trase, do Hatí a Hodyně nebudou zajíždět ani vybrané spoje, neboť v Hatích se nebude možné otočit.

Povolení uzavírky Hodyň a Hatě od 20.6. 2018 do 10.8.2018 (.pdf. 495 kB)

Linka C15 Králův Dvůr – Svinaře – Zadní Třebaň (.pdf, 10 kB)

Linka C26 Beroun – Zadní Třebań (.pdf, 9 kB)

Linka C45 Hořovice – Zadní Třebaň  (.pdf, 9 kB)

Linka C800 Strašice – Praha (.pdf, 10 kB)

 

 

By | 2018-06-18T09:44:00+00:00 18. Červen, 2018|Obec|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavírka obcí Hodyně, Hatě