Uzavírka silnice ve Svinařích

Kudykam:://Uzavírka silnice ve Svinařích

Uzavírka silnice ve Svinařích

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, s t a n o v u j e PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu uzavírky silnice II/115 v obci Svinaře pro výstavbu kanalizace a s tím spojené objízdné trasy. Dopravní značení bude upraveno dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření (dopravního značení), které je přílohou tohoto stanovení.

Komunikace: silnice II/115 + přilehlé místní komunikace a objízdná trasa po silnici II/115, III/11517, III/11519 a III/11522 (Svinaře – Řevnice – Zadní Třebaň – Svinaře) – objízdná trasa platí obousměrně.
Termín: dle pravomocného rozhodnutí o uzavírce vydaného Městským úřadem Beroun.

Svinaře_silnice 115_uzavírka silnice při výstavbě kanalizace (.pdf, 70 kB)
Příloha_dopravní_schéma (.pdf, 395 kB)

By | 2016-04-26T08:53:51+00:00 26. Duben, 2016|Obec|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavírka silnice ve Svinařích