Uzavírka Svinař silnice II/115

Kudykam::/, Obec/Uzavírka Svinař silnice II/115

Uzavírka Svinař silnice II/115

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu uzavírky silnice II/115 v obci Svinaře pro výstavbu kanalizace a s tím spojené objízdné trasy.

Dopravní značení bude upraveno dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření (dopravního značení), které je přílohou tohoto sdělení (viz níže). Práce budou zahájeny od Mateřské školy směr Hodyně.

Komunikace: silnice II/115 + přilehlé místní komunikace a objízdná trasa po silnici II/115, III/11522 a III/11523 – objízdná trasa platí obousměrně.

Termín: od 16.6.2016 do 31.7.2016

Příloha k č.j. MBE-39389-2016-DOPR-Mij_Svinaře – kanalizace – DIO (.pdf ,1,2 MB)

Svinaře_silnice 115_stanovení PÚ_formou OOP_DIO uzavírka silnice při výstavbě kanalizace 2 úsek na 115_DS vp (.pdf, 70 kB)

By | 2016-06-14T09:35:43+00:00 14. Červen, 2016|Kanalizace, ČOV, vodovod, Obec|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavírka Svinař silnice II/115