Vážení občané, ve středu 14.9.2016 proběhne od 7 do 17 hodin asfaltování ulice Zelená Hora. Prosím zaparkujte svá vozidla tak, aby nebránila pracím a abyste mohli v klidu z ulice vyjet.