Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu vydává Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, jímž se od 11.3. ruší výuka v ZŠ Liteň. Pro bližší informace a vývoj situace sledujte web školy www.zsliten.cz

OPATŘENÍ