GEPRO – vylepšená katastrální mapa

Nahlížení do katastru nemovitostí

Územní plán obce

A1. Výkres základního členění (.pdf)

A2. Hlavní výkres (.pdf)

A3. Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací (.pdf)

B1. Koordinační výkres (.pdf)

B2. Výkres širsích vztahů (.pdf)

B3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (.pdf)

C1. Schéma dopravní infrastruktury (.pdf)

C2. Schema technicke infrastruktury – vodni hospodarstvi (.pdf)

C3. Schema technicke infrastruktury – energetika a elektronicke komunikace (.pdf)

I. Textová část územního plánu (.pdf)

II. Textová část – Odůvodnění územního plánu (.pdf)

UP Svinaře – opatření obecné povahy (.pdf)