Obecní úřad Svinaře zve občany na veřejné zasedání, které se bude konat v pátek 14.6. 2019 od 18:00 hodin v Klubu obyvatel a přátel Lhotky ve Lhotce (u Emy).

Program:
1/ čerpání rozpočtu 1-5/2019
2/závěrečný účet obce Svinaře za rok 2018
3/ závěrečný účet DSO Horymír za rok 2018
4/ věcná břemena
5/ diskuse