Obecní úřad Svinaře zve vážené občany na veřejné zasedání, které se bude konat v pátek 24. června 2016 od 19.00 hod, v sále restaurace „ U Lípy“ ve Svinařích

Program:
1) Zahájení
2) Čerpání rozpočtu za 1-6 / 2016
3) Rozpočtové opatření 2016
4) Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV
5) Závěrečný účet obce Svinaře za rok 2015
6) Závěrečný účet DSO Horymír za rok 2015
7) Účetní závěrka obce Svinaře, DSO Horymír a MŠ Svinaře za rok 2015
8) Diskuse