Obecní úřad Svinaře zve vážené občany na veřejné zasedání, které se bude konat v pátek 14. října 2016 od 18.00 hod, v sále restaurace „ U Lípy“ ve Svinařích

Program:
1) Zahájení
2) Čerpání rozpočtu za 1-9 / 2016
3) Rozpočtové opatření 2016
4) Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV
5) Diskuse