V pátek 11.11.2016 se ve svinařské školce uskutečnilo Vítání občánků.

Po velmi hezkém proslovu pana starosty Roztočila, ve kterém pan starosta rodičům poděkoval za jejich obětavost a snahu mít i v dnešní nesnadné době děti a vyjádřil potěšení z rozvoje naší obce, která díky mladým rodinám a jejich aktivitám ožívá.

Celkem jsme přivítali 5 dětí. Velké poděkování patří i mateřské školce, která dala k dispozici prostory a je vždy k těmto aktivitám velmi nakloněna.

Za obecní úřad Svinaře
Jiří Kylar