Starosta obce Svinaře podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
– v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
– v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: zasedací místnost Obecního úřadu Svinaře, Obecní 42. pro voliče bydlící v obci Svinaře

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnosti a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volení místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do EP hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrskové volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

Oznámení o době a místě konání voleb do evropského parlamentu.(.pdf, 248 kB)