Volby do zastupitelstva obce

Kudykam:://Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce Svinaře se uskuteční v pátek 5. října 2018 (14 – 22 hodin) a v sobotu 6. října 2018 (8 – 14 hodin). Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost umístěná v Obecním úřadu Svinaře, Obecní 42.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR , popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.

Všem voličům budou 3 dny před konáním voleb doručeny do schránky hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občasné jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

By | 2018-10-05T07:59:52+00:00 5. Říjen, 2018|Obec|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do zastupitelstva obce