Během roku 2017 by měla postupně vypršet platnost více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let. V tomto roce bylo vydáno nejvíce řidičáků v historii, celkem 1 146 518.

Největší počet řidičských průkazů vyprší během března, října a listopadu letošního roku. V Berouně se výměna bude týkat více než 4 000 řidičů. Všem žadatelům doporučujeme využít rezervačního systému umístěného na webových stránkách města a objednat se na úřad on-line. Vyhnou se tak zbytečnému čekání.

K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na evidenci řidičů v budově Policie ČR v Tyršově ulici a donést jednu průkazovou fotografii. Ve vstupním vestibulu je možné se nechat vyfotografovat. Žádost o vydání řidičského průkazu je dostupná pouze na přepážce (jsou na ní ochranné znaky, nesmí se překládat), kde ji žadatel také rovnou jednoduše vyplní.

Podat žádost lze pouze osobně, převzít nový řidičský průkaz lze osobně nebo s ověřenou plnou mocí. Výměnu lze provést již 3 měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je zcela bezplatná. Lhůta pro vydání nového řidičáku je 20 dní, o výměnu lze požádat také ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních dnů. Za expresní vydání si však řidiči připlatí 500 korun.

Výměna ŘP z důvodu poškození, ztráty, změny údajů nebo žádosti podané dříve než 3 měsíce před skončením platnosti ŘP je za 50 Kč.

V případě, že řidiči o vydání nového řidičského průkazu nepožádají včas a budou řídit i po uplynutí jeho platnosti, vystavují se riziku pokuty za řízení bez platného řidičského průkazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do 2 000 korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

Doba platnosti průkazu pro skupiny řidičského oprávnění D1, C1, C, D je 5 let, pro ostatní skupiny 10 let. Řidičský průkaz si žadatel ponechá do doby vydání nového. Při ztrátě se vystaví náhradní doklad bez fotografie.

Zdroj: www.mesto-beroun.cz/