Obec Svinaře vydává veřejnou výhlášku č. 1/2017 Zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí automobilů pitnou vodou z obecního vodovodu. Platnost vyhlášky je od 31.5. 2017 do odvolání.
Vyhláška_č._1_2017_zákaz_zalévání (97 kB, .pdf)

Slovo starosty:

Dle dlouhodobého průměru je denní spotřeba vody na tlakovém pásmu Halouny, což jsou ulice Slepá, Větrná, Krátká, Lesní, Rochotská, Prašná, Borová, Smrková, Buková, Na Pišťák a dále Kamenná s okolím cca 18,4 m3, Gravitační pásmo, což je zbytek Haloun a celé Svinaře mají průměrnou spotřebu cca 39,2 m3. Celkem 57,6 m3.

V sobotu 27.5. vylétla spotřeba vody na tlakovém pásmu v Halounech na 41,5 m3 a na gravitačním pásmu ve zbytku Haloun a Svinařích na 68 m3. To je 109,5 m3!!!!!!!!

Důsledek byl ten, že ve vodárně poklesla hladina. Voda se nestačila vyrábět. I když úpravna vody jela naplno, nestačila, odběr byl mimořádně větší. Pod výškou hladiny 40 cm, už čerpadla, která zásobují tlakové pásmo přisávají vzduch a dávají málo vody. 

V neděli 28.5. se situace nachlup opakovala. Spotřeba na tlakovém pásmu 44 m3 a na gravitaci 64 m3. Opět poklesl tlak a čerpadla se zavzdušnila.

Je potřeba si uvědomit, že když se zavzdušní čerpadla, tak se zavzdušní i vodovodní řády. Ty se musí následně odvzdušnit, to je několik desítek m3 vody, která se jen tak vypustí na ulici.

Dále se houpáním tlaku v potrubí uvolní sedliny, které se v celém potrubí usazují na stěnách. No a voda se zabarví. Ta se musí odkalit. Opět se musí z potrubí odpouštět voda, aby byla v celém systému čistá a to je opět několik desítek m3 vniveč.

Suma sumárum. Pár nezodpovědných lidí, kteří si naplnili bazény, nebo pokropili zahrádky, nám ostatním způsobili vrásky na čele.:-(