Základní škola Františka Josefa Řezáče, Liteň, okres Beroun vypisuje ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Zápis proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v pondělí 3. dubna 2017 od 13.30 do 18.00 hodin v budově školy. 

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
1. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – tiskopis žádosti obdrží rodiče v ZŠ – přímo u zápisu
2. rodný list dítěte
3. doklad o trvalém bydlišti dítěte – občanský průkaz rodičů
4. 50,- Kč na razítko – jmenovku dítěte
5. u cizinců nutno předložit povolení k pobytu