Základní škola Františka Josefa Řezáče v Litni Vás zve 12. dubna 2018 od 13.30 do 18.00 hodin k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019.

Zápis se koná podle §36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) dne 12. dubna 2018 od 13.30 do 18.00 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy (dovrší k 31. 8. 2018 šest let) a přinesou s sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 30. dubna 2018.

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2018 šest let.
  • Do první třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší věku šest let v období od září do konce prosince 2018, jsou k plnění povinné školní docházky doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šest let od ledna do konce června 2019, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.