Obec Svinaře
ObecSvinaře

Obec Svinaře

Obec Svinaře se nachází v okrese Beroun, kraj Středočeský, asi 13 km jihovýchodně od Berouna. Žije zde 857 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088.

Zobrazit více

Rybník Žába

Rybník Žába je místem mnoha společenských, ale i sportovních akcí. Po dlouhá léta se zde v červenci konal tradiční Čochtan (přejezd rybníka po úzké lávce na kole nebo na trakaři), v zimě se zde hraje hokej a chodí bruslit.

Na podzim 2014 se na rybníce dokončily opravy hrází a bezpečnostních přelivů.

NEJEDNÁ SE O RYBÁŘSKÝ REVÍR ČRS

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na rybníku „ŽÁBA„ Svinaře od 1.1.2010

I. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

 • v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci - od 7 do 18 hodin,
 • v měsíci březnu - od 5 do 21 hodin,
 • v měsíci dubnu, září a říjnu - od 6 do 22 hodin,
 • v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu - od 4 do 24 hodin.

II. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru

 • Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku.
 • Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku..
 • V rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
 1. lov na položenou nebo lov na plavanou,
 2. lov přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,
 3. lov na umělou mušku nebo lov muškařením,

III. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

 1. používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
 2. používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
 3. užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.

IV. Povolené způsoby lovu ryb na udici v rybářských revírech

 • Lov na položenou, lov na plavanou – Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 1 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.
 • Lov přívlačí – Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

V. Doby hájení některých dalších živočichů

 • Celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):    a)   mihulovci a ryby: střevle potoční, hrouzek Kesslerův, ouklejka pruhovaná, cejn perleťový, plotice lesklá, ostrucha křivočará, sekavec písečný, sekavčík horský, piskoř pruhovaný, ježdík žlutý, drsek menší, drsek větší, vranka obecná, vranka pruhoploutvá, mihule potoční a mihule ukrajinská,    b)   bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná, c) obojživelníci.

VI. Osoba provádějící lov je povinna

 • mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb, podběrák

VII. Chování při lovu

 • Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem. Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa se zakazuje.

VIII. Způsob měření délky ryb

 • Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

IX. Zacházení s ulovenými rybami

 • Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.

X. Uchovávání ulovených ryb

 • Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

XI Kontrola

 • Všechny osoby vlastnící platnou povolenku k rybolovu na rybník „Žába“ jsou oprávněni ke kontrole osob provádějících rybolov na rybníku „Žába“.  

Rybolov na rybníku “ Žába „

Zdeněk Salavec st.
Svinaře č. 13
tel. +420 721 686 709

Datum vložení: 7. 3. 2020 22:09
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2020 22:15

Jsme členy:  MAS KarlštejnskoDSO Horymír

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sociální sítě