Obec Svinaře
ObecSvinaře

Obec Svinaře

Obec Svinaře se nachází v okrese Beroun, kraj Středočeský, asi 13 km jihovýchodně od Berouna. Žije zde 857 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088.

Zobrazit více

Vše o odpadech

Likvidace odpadů v naší obci za rok 2023

Předkládáme informaci o celkém nakládání s odpady za rok 2023 na území naší obce. Jsou zde uvedeny veškeré odpady, které byly vyprodukovány a uloženy do odběrných zařízení v loňském roce, viz Likvidace odpadů za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 853.34 kB

 

Informace k likvidaci odpadů a platbám na rok 2024

Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři

pro rok 2024 jsme nuceni zvýšit poplatky za likvidaci odpadů na území naší obce. Ceny za likvidaci a třídění odpadů v roce 2023 dramaticky vzrostly. Obec na celý systém likvidace a třídění odpadů výrazně doplácela. Původcem odpadů není obec, ale všichni občané a majitelé nemovitostí v našem katastru. Proto je potřeba, abychom se všichni důkladně zamysleli nad tím než odpad vyhodíme do popelnice, zda nelze vytřídit. V poplatku jsou zahrnuty náklady na likvidaci komunálního odpadu, třídění papíru, plastů, tetrapaků, skla, kovů, textilů, domácích olejů i úklid černých skládek a nepořádku v k.ú. Svinaře, více Obecně závazná vyhláška 

 

Příklad výpočtu poplatku:
3 dospělé osoby (z toho jedna nad 70 let) a dvě děti (z toho jedno do 15 let).  
(2 x 1000 + 1x 700) + (1x 1000 a 1x 700) = 4.400,- Kč. 
Majitelé nemovitostí (dům,chata), kde není nikdo trvale hlášen: 1.000,- Kč/nemovitost.
 

Možnosti úhrad za likvidaci odpadů:

  1. hotově v pokladně obecního úřadu
    pondělí 12:00 - 15:00
    středu 15:00 - 19:00
    nebo po telefonické dohodě s účetní obce v jiný den.

     2. převodem na bankovní účet

  • ČS,a.s. - číslo účtu – 4256116339/0800 
  • KB,a.s. - číslo účtu – 5928131/0100 
Variabilní symboly u plateb za likvidaci odpadů v roce 2024:

Svinaře: začíná vždy 1, další je buď 1 pro čísla popisná, nebo 2 pro čísla evidenční, dále jsou tři místa pro zapsání čísla popisného nebo čísla evidenčního a další dvě čísla jsou rok 24..
např.: čp. 42 bude mít VS - 1104224, če. 042 bude mít VS - 1204224

Halouny: začíná vždy 3, další je buď 1 pro čísla popisná, nebo 2 pro čísla evidenční, dále jsou tři místa pro zapsání čísla popisného nebo čísla evidenčního.
např.: čp. 42 bude mít VS - 3104224,   če. 042 bude mít VS - 3204224

Lhotka - Bílý Kámen: začíná vždy 2, další je buď 1 pro čísla popisná, nebo 2 pro čísla evidenční, dále jsou tři místa pro zapsání čísla popisného nebo čísla evidenčního.
např.: čp. 42 bude mít VS - 2104224, če. 042 bude mít VS - 2204224

Bioodpad v roce 2024, termíny jsou uvedeny v přiložené tabulce

Svoz BIO 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 80.43 kB

Svoz odpadu

Komunální směsný a tříděný odpad zajišťuje od listopadu 2022 společnost POBERO.  V případě nevývozu či poškození Vaší nádoby ihned kontaktujte dispečera pana Stuchlíka - 737 240 419.

Termíny svozů 

Směsný odpad

Svinaře, Halouny i Lhotka: středa

Tříděný odpad

Papír, plast: každý čtvrtek
Sklo: 1x za měsíc
Biologický olej: 1x za měsíc
Kovy: 1x za měsíc

Nebezpečný odpad a odpad ze stavby

Svoz nebezpečného odpadu (barvy, laky, elektro, pneumatiky) a odpadu ze staveb obec Svinaře nazajišťuje. Pro odvoz nebezpečného odpadu využijte služeb blízkého sběrného dvora v Řevnicích, do kterého lze individuálně v otevíracích hodinách odvézt jakýkoliv odpad k roztřídění.
Více informací níže a na webu: sdrevnice.cz.

Sběrný dvůr Řevnice

Obec Svinaře uzavřela k 1. 7. 2020 Smlouvu o využívání služeb Sběrného dvora - Řevnice.

Prosíme, využívejte této možnosti vždy, pokud máte větší množství odpadu.

Provozní doba sběrného dvora Řevnice

Pondělí    9.00 - 11.00 / 13.00 - 18.00
Úterý        9.00 -11.00 / 13.00 - 15.00
Středa      9.00 - 11.00 / 13.00 - 18.00
Čtvrtek     9.00 - 11.00 / 13.00 - 15.00
Pátek        ZAVŘENO
Sobota     ZAVŘENO 

Něděle     9.00 - 12.00

Počet vozidel v prostoru vykládky je omezen, prosíme o trpělivost.

Sběrný dvůr pod správou města Řevnice naleznete na adrese Na Bořích 1077, Řevnice (areál bývalé skládky).

Kontakt: 
Ing. Mikula ,e-mail: ts@revnice.cz , tel: 702 041 425
p. Velek, e-mail: velek@revnice.cz , tel: 702 041 431

Občané  Svinař se musí při návozu odpadu prokázat obsluze sběrného dvora občanským průkazem. Osoby které vlastní rekreační nemovitost na území obce Svinaře, se prokážou potvrzením obecního úřadu Svinaře. Potvrzení lze získat osobně na obecním úřadu v úředních hodinách, nebo zasláním žádosti o jeho vystavení na emailové adresy: ou@svinare.cz, ucetni@svinare.cz.

Doporučujeme přečíst Smlouvu a přílohy.  

Smlouva o využívání služeb Sběrného dvora Řevnice 

Příloha č. 1 - Ceník a limity pro občany Sběrný dvůr Řevnice - obec Svinaře

Příloha č. 2 - Provozní řád Sběrný dvůr Řevnice

 

 

Jsme členy:  MAS KarlštejnskoDSO Horymír

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sociální sítě